Informační panel / Information panel

Semináře a webináře

Evidence skutečných majitelů po novele - nové povinnosti a sankce za jejich porušení


Seminář seznámí účastníky s právní úpravou evidence skutečných majitelů, zejména novým vymezením okruhu evidujících osob, novým vymezením skutečného majitele, úpravou automatického průpisu do evidence skutečných majitelů atd.

Seminář upozorní i na přechodná ustanovení novely a jejich vliv na nové povinné osoby včetně sankcí za nedodržení zákona.

Chci to zkusit na: https://otideavzdelavani.cz/kurz/evidence-skutecnych-majitelu-po-novele-nove-povinnosti-a-sankce-za-jejich-poruseni

Nejnovější veřejné zakázky