Informační panel/Information panel

Semináře a webináře

Stavební zakázky a smluvní vzory FIDIC

Workshop, který seznámí uchazeče s problematikou stavebních zakázek :

  • Představení smluvních podmínek FIDIC
  • FIDIC a zadávací podmínky
  • Kvalifikace ve stavebních zakázkách 

Chci to zkusit na: https://otideavzdelavani.cz/kurz/nakup-it-technologii-ve-verejne-sprave

Nejnovější veřejné zakázky