Informační panel / Information panel

Vážení zadavatelé, rádi bychom vás informovali, že v souvislosti s novou vyhláškou č. 345/2023 Sb., která upravuje uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a stanovuje náležitosti profilu zadavatele, dochází k posunutí účinnosti ustanovení § 11 odst. 1 a 5 na 1.7.2024.


Vyhlášení nové zakázky po 1. 7. 2024 budou muset obsahovat data na profilu zadavatele. Pro tuto zakázku musí být ve formátu XSD podle vyhlášky č. 345/2023 Sb.


Veřejné zakázky dokončené před 1. 7. 2024, do kterých se již nebudou přidávat žádné nové údaje, byly z profilu zadavatele již přeneseny do ISVZ, tedy není potřeba je aktualizovat a mohou zůstat ve formátu podle vyhlášky č. 168/2016 Sb.


Veřejné zakázky zahájené před 1. 7. 2024, do kterých bude nutné zasahovat (např. uvést skutečně uhrazenou cenu), budou z profilu zadavatele znovu přeneseny do ISVZ, proto je nezbytné, aby byla data aktualizována podle vyhlášky č. 345/2023 Sb. Zadavatel bude muset ručně doplnit údaje, které nebyly uvedeny ve vyhlášce č. 168/2016 Sb.


Pro více informací pište na e-mail info@zadavatel.cz.

Veřejné zakázky