Informační panel / Information panel

Semináře a webináře


Stavební zakázky a smluvní vzory FIDIC


Cílem tohoto školení je poskytnout dodavatelům i zadavatelům stavebních zakázek ucelený přehled a praktické znalosti týkající se zadávání, realizace a správy stavebních zakázek.

Zkušení lektoři, se zaměří na představení smluvních podmínek FIDIC a ukáží výhody a nevýhody jejich použití pro obě strany. Účastníci se zde seznámí nejen s teoretickými znalostmi, ale také s praktickými zkušenostmi a osvědčenými postupy při řešení složitých situací v oblasti stavebních zakázek.


Přihlásit se můžete zde: https://otideavzdelavani.cz/kurz/stavebni-zakazky-a-smluvni-vzory-fidic-535Veřejné zakázky