Informační panel / Information panel

Semináře a webináře


Práva dodavatele v zadávacím řízení

Cílem školení je seznámit dodavatele, kteří se uchází o veřejné zakázky s tím, jaká mají práva. Co vše od nich může zadavatel požadovat, co musí a nemusí dokládat, jaké požadavky jsou už mimo hranici zákona a jak se proti zadavateli bránit.


Odkaz pro prezenční školení: https://www.otideavzdelavani.cz/kurz/prava-dodavatele-v-zadavacim-rizeni-495

Odkaz pro online školení: https://www.otideavzdelavani.cz/kurz/prava-dodavatele-v-zadavacim-rizeni-on-line-496

Veřejné zakázky