Profil zadavatele: Město Habry

Adresa: Žižkovo náměstí č.p. 66, 582 81, Habry
IČ: 00267422
Evidenční číslo portálu ve Věstníku veřejných zakázek: Z2018-020073
Adresa původního profilu:

Zakázka neukončena

Zakázka byla zadána

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Zakázka byla zrušena