Profil zadavatele: Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.

Adresa: Politických vězňů 936/7, 111 21, Praha
IČ: 67985998
DIČ: CZ67985998
Evidenční číslo na ISVZUS: 236916
Adresa původního profilu:

Zakázka neukončena

Zakázka byla zadána

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Zakázka byla zrušena