Nabídku již nelze vytvořit, zakázka je po lhůtě podání nabídek.

Detail zakázky zadavatele: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Adresa: Na Slovance 1999/2, 182 21, Praha 8
IČ: 68378271
DIČ: CZ68378271
Www: http://www.fzu.cz
Evidenční číslo na ISVZUS: 60050547
Adresa původního profilu:

Detail zakázky

Název zakázky: Rekonstrukce teras v 1.NP a 2.NP budovy F
Datum uveřejnění na profilu: 03.02.2020 Interní číslo zakázky:
Identifikátor: P20V00000010
Druh zakázky: Stavební práce Druh řízení: Zakázka malého rozsahu
Zakázka dělena na části: Ne Jedná se o rámcovou dohodu: Ne
Jedná se o zavedení dynamického nákupního systému: Ne Předpokládaná hodnota VZ: 820 000,00 Kč
Počátek lhůty pro podání nabídek: 03.02.2020 Konec lhůty pro podání nabídek: 18.02.2020 10:00
Status: zakázka neukončena Datum zrušení VZ:
Evidenční č. VVZ: Datum uzavření smlouvy:

Dokumenty

Aktuální nabídka kurzů a školení pro dodavatele
Právník radí: Příprava elektronické nabídky
26.03.2020
Prokazování kvalifikace na jistotu! Jak nespadnout do propasti
30.03.2020
Workshop: Námitky – obrana není zbytečná, jen je potřeba to umět
09.04.2020

Účastníci zakázky

Dodavatelé zakázky