Profil zadavatele: Portus Praha, s.r.o.

Adresa: Slapy 406, 252 08, Slapy nad Vltavou
IČ: 28747135
Email: imy@portus.cz
Adresa původního profilu:

Zakázka neukončena

Aktuální nabídka kurzů a školení pro dodavatele
Příprava nabídky do VZMR
15.05.2019
Námitky, návrhy a dotazy ve VZ aneb braňte se účinně
21.05.2019

Zakázka byla zadána

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Zakázka byla zrušena