Nabídku již nelze vytvořit, zakázka je po lhůtě podání nabídek.

Detail zakázky zadavatele: Město Blansko

Adresa: nám. Svobody 32/3, 678 01, Blansko
IČ: 00279943
DIČ: CZ00279943
Www: https://www.blansko.cz/
Evidenční číslo portálu ve Věstníku veřejných zakázek: 212638
Adresa původního profilu:

Detail zakázky

Blansko, komunikace v ul. Dvorská – II. etapa
Datum uveřejnění na profilu: 24.04.2024 Interní číslo zakázky: SMBK 17413/2024 INV/FIA
Identifikátor: P24V00000018
Druh zakázky: Stavební práce Druh řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
ID NIPEZ:
Hlavní CPV kód:
Zakázka dělena na části: Ne Jedná se o rámcovou dohodu: Ne
Jedná se o zavedení dynamického nákupního systému: Ne Předpokládaná hodnota VZ: 7 852 000,00 Kč
Počátek lhůty pro podání nabídek: 24.04.2024 Konec lhůty pro podání nabídek: 15.05.2024 9:00
Datum uzavření smlouvy nebo rámcové dohody: Datum zrušení zadávacího postupu pro část veřejné zakázky:
Status: zakázka byla zadána Datum zrušení VZ:
Evidenční č. VVZ: Datum uzavření smlouvy nebo rámcové dohody:

Dokumenty

Aktuální nabídka kurzů a školení pro dodavatele
Průvodce veřejnými zakázkami pro začínající dodavatele
Veřejná zakázka - co to je a co mě čeká jako dodavatele
Práva dodavatelů